Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

Pokud chcete zaslat finanční pomoc naší farnosti, můžete tak učinit zasláním své částky na farní bankovní účet - č. ú. 1381673309/0800 

 

IBAN: CZ84 0800 0000 0013 8167 3309 vedeno u České spořitelny.

 

BIC (swift): GIBACZPX

 

Chcete přispět na opravu poškozených kostelů či fary, uveďte variabilní symbol 2222

 

Chcete podpořit poškozené lidi ve farnosti uveďte variabilní symbol 777.

 

Váš dar bude použit na nutné opravy kostela v Moravské Nové Vsi, kaple v Hruškách i fary v Moravské Nové Vsi, případně bude poskytnut farníkům v nouzi na opravu jejich poškozených domů.

Děkujeme za Vaši štědrost.

O Z N Á M E N Í 

 

 

Minulou neděli jste ve sbírce na naše kostely a faru přispěli částkou 32.300,- Kč. Upřímné „Pán Bůh zaplať!“ všem štědrým dárcům.


Dnešní sbírka je věnována na misie. Děkujeme za každý váš dar: „Pán Bůh zaplať!“


Zpovídání před „Dušičkami“ bude v Moravské Nové Vsi v pondělí 17:00-18:00 hod.


Připomínám, že již v tomto týdnu můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, pokud tak z vážných důvodů nemůžeme učinit v obvyklé době (od 2. do 8. listopadu). Podmínkou je účast na mši svaté spojená s přijetím Těla Kristova, modlitba Věřím v Boha, modlitba na úmysl Svatého Otce a při návštěvě hřbitova modlitba za zemřelé. Zároveň je nutná absolutní odpoutanost od hříchu. Pomozme nyní těm, kteří si již sami pomoci nemůžou, ať jednou můžeme očekávat i my pomoc od nich.


Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích, z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v naší republice. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb. Prosíme proto o nošení respirátorů i během mše svaté v kostele. Svaté přijímání budeme přednostně podávat na ruku.


Připomínáme i pozvání a prosbu otce biskupa Vojtěcha k přihlášení se ke své farnosti formou donátorství. Bližší informace u členů ERF, u pana faráře, na webu donator.cz nebo na stránkách farnosti. Pozvání přijali další členové a počet donátorů ve farnosti stoupl na 99.


Gratulujeme všem novým akolytům, kteří dostali důvěru od našeho otce biskupa, aby mohli s láskou tuto službu ve své farnosti vykonávat.

 

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k misijní neděli

Ohlášky na aktuální týden

 

 

Vyšlo nové číslo farního zpravodaje

 

Rozpis výuky náboženství pro školní rok 2021/2021

 
aktualizováno 10.10.2021

 

ročník

místo

den

čas

vyučuje

poznámka

1.

ZŠ HRUŠKY

(TVRDONICE)

PONDĚLÍ

13:00 – 13:45

katechetka

M. SALAJKOVÁ

 

2. + 3.

ZŠ HRUŠKY

(TVRDONICE)

PONDĚLÍ

13:00 – 13:45

katechetka

M. ČEREŠNOVÁ

 

4. + 5.

ZŠ HRUŠKY

(KULT. CENTRUM) 

PONDĚLÍ

13:10 – 13:55

PAN FARÁŘ

příprava
k 1. sv. přijímání

1. – 5.

TÝNEC

ČTVRTEK

14:15 - 15:00

katechetka

L. POLÁČKOVÁ

 

1.

ZŠ M.N.VES

ČTVRTEK

12:15 - 13:00

katechetka

M. SALAJKOVÁ

 

2. + 3.

ZŠ M.N.VES

ČTVRTEK

13:00 - 13:45

katechetka

M. SALAJKOVÁ

 

4. + 5.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

13:00 - 13:45

PAN FARÁŘ

příprava
k 1. sv. přijímání

6. + 7.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

13:55 - 14:35

PAN FARÁŘ

 

8.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

14:35 - 15:15

PAN FARÁŘ

 

6. + 7. + 8.

FARA

PONDĚLÍ

14:15 - 15:00

PAN FARÁŘ

pro děti mimo
ZŠ Mor. Nová Ves

9.

FARA

ČTVRTEK

15:45 – 16:30

katecheta

J. BARBOŘÁK

 

 

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

Jak pulsujeme

Ze života církve

01.09.2021 12:00
Papež František navštíví ve dnech 13. až 15. září sousední Slovensko, kam se vypraví rovnou z Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti. Na programu má setkání s věřícími v Bratislavě, Prešově, Košicích a v Šaštíně. Poslední den papežské návštěvy se kryje s národním svátkem Slovenské...
10.08.2021 19:50
Před několika hodinami, v úterý 10. srpna, zemřel ve věku 85 let v Kalifornii emeritní pomocný brněnský biskup Mons. ThDr. Petr Esterka. Jeho hlavním pověřením byla péče o české krajany v cizině. Emeritní brněnský pomocný biskup Petr Esterka se narodil 14. listopadu 1935 v Dolních Bojanovicích....
30.06.2021 17:00
Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul bude slavit mši svatou u poničeného kostela v Moravské Nové Vsi v neděli 4. července 2021 v 9.15 hodin. Právě tato obec, společně s Hruškami a dalšími místy, patří k těm nejvíce zasaženým na jihovýchodní Moravě, které ničivé tornádo zpustošilo v noci na 25....
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.

Novinky

24.10.2021 12:00
Vyšlo nové číslo farního zpravodaje - Dušičky 2021
26.09.2021 11:00
V sekci náboženství byl aktualizován rozpis výuky náboženství pro školní rok 2021 / 2022
17.08.2021 15:00
Do fotogalerie na rajčeti byly vloženy fotografie z 5 farního tábora v Břežanech.
11.02.2021 13:00
Byly aktualizovány rozpisy na Úklid fary pro rok 2021

Zajímavé odkazy:

 
Brněnské biskupství
 
Katolík.cz
 
víra.cz
 
e-breviář
 
Církevní turistika
 
Mapa bohoslužeb
 
iBohoslužby
 
Kancionál

 

Katecheze

 

 

Stránky našich obcí:
 
Hrušky
 
Moravská Nová Ves
 
Týnec
 
 

Rozhovor redaktora Radia Proglas Filipa Breindla s P. Pavlem Kafkou o Fondu PULS ZDE

Správce stránek   Marek Dvořáček  

TOPlist

Kontakt

Farnost Moravská Nová Ves Kovářská 978
Moravská Nová Ves
691 55
736 529 229 moravskanovaves@dieceze.cz