Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

O Z N Á M E N Í 

 

Minulou neděli se do fondů na opravy kostelů a fary vybralo celkem 19.750,- Kč. Z toho v Moravské Nové Vsi 7.850,- Kč, v Hruškách 5.750,- Kč a v Týnci 6.150,- Kč. Upřímné „Pán Bůh zaplať!“ všem dárcům.


Po prázdninách opět pokračuje příprava dospělých ke svátosti křtu, prvního svatého přijímání nebo biřmování. Další setkání bude tento pátek - 2. 10. v 19:40 h. na faře.


Ve stejný den a čas (2. 10. v 19:40 hod.) budou mít na faře setkání i mladší biřmovanci.

 

První pátek: farní kostel - 18:00 hod. mše svatá + adorace za farnost. Přede mší svatou se členové modlitby „živého růžence“ společně pomodlí růženec. Začátek v 17:30 hod.


Tento týden v pátek nebudu jezdit po nemocných, ale až v pátek za týden, tj. 9. 10.


V sobotu večer (1. sobota v měsíci) jsme všichni srdečně zváni na poutní mši do kostela v Týnci. Pouť začne modlitbou růžence v 17:15 h. a po ní bude následovat mše svatá. Pouť v říjnu je věnována zvláště všem členům modliteb živého růžence.


Hrušky – každé úterý v 17:00 h. bývají v Hruškách modlitby za naši farnost. Srdečně zveme!

 

Tuto neděli bývala v celé diecéze sbírka do fondu PULS. Tato sbírka byla od minulého roku zrušena a farníkům byla dána možnost se přihlásit k donátorství (dobrovolnému dárcovství) pro svou farnost. Této nabídky využilo v naší farnosti celkem 77 farníků (ze 380 účastníků bohoslužeb). Pokud by se našli i další dobrovolníci z našich řad, můžou se k farnosti přihlásit i tímto způsobem. (Od minulé neděle, kdy jsme to hlásili poprvé, nám přibyl jeden dárce - vítámé jej v naší farní rodině.) Bližší informace jsou na stránkách www.biskupstvi.cz, www.donator.cz, www.farnostmnves.cz, nebo je rád poskytne pan farář při návštěvě na faře.

 

Ohlášky na aktuální týden

 

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

Ze života církve

15.08.2020 13:00
Místnost plná přátel, děti, vnoučata, pes. Vzpomínky, smích, slzy a objetí, vůně jídla i otevřené víno. A uprostřed na lůžku odcházející stará paní, kvůli které tu všichni jsou. Tak může vypadat umírání, po kterém nezůstane pocit dluhu.   Týdny před smrtí rodina prožila s maminkou (vpravo)...
06.08.2020 18:00
Kongregace pro nauku víry dnes zveřejnila věroučnou nótu o slovech, kterými se udílí svátost křtu, a záporně odpověděla na dotaz, zda je platný křest udělený slovy: „My tě křtíme ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“; zároveň prohlásila, že v případě této změněné formulace je třeba křest vykonat...
22.07.2020 18:00
Letošní prázdniny jsou poněkud jiné, než jsme zvyklí, místo dovolené u moře budeme spíše objevovat krásy Čech, Moravy a Slezska. Níže přinášíme přehled zajímavých památek a ubytovacích možností z českých a moravských diecézí, které by poutníci a turisté rozhodně neměli vynechat. Foto: Roman...
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.

Novinky

16.08.2020 12:00
Byl aktualizován rozpis lektorů v MNV na druhou polovinu roku 2020
28.06.2020 09:00
Byl vydán nový farní zpravodaj Prázdniny 2020
27.06.2020 13:00
Byla aktualizována sekce Adopce na dálku, byly aktualizovány vybrané částky na podporované děti a...
05.06.2020 11:00
Byl aktualizován výpis fondu na opravu našich kostelů.

Zajímavé odkazy:

 
Brněnské biskupství
 
Katolík.cz
 
víra.cz
 
e-breviář
 
Církevní turistika
 
Mapa bohoslužeb
 
iBohoslužby
 
Kancionál

 

Katecheze

 

 

Stránky našich obcí:
 
Hrušky
 
Moravská Nová Ves
 
Týnec
 
 

Rozhovor redaktora Radia Proglas Filipa Breindla s P. Pavlem Kafkou o Fondu PULS ZDE

Správce stránek   Marek Dvořáček  

TOPlist

Kontakt

Farnost Moravská Nová Ves Kovářská 978
Moravská Nová Ves
691 55
736 529 229 moravskanovaves@dieceze.cz