Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

Pokud chcete zaslat finanční pomoc naší farnosti, můžete tak učinit zasláním své částky na farní bankovní účet - č. ú. 1381673309/0800 

 

IBAN: CZ84 0800 0000 0013 8167 3309 vedeno u České spořitelny.

 

BIC (swift): GIBACZPX

 

Chcete přispět na opravu poškozených kostelů či fary, uveďte variabilní symbol 2222

 

Chcete podpořit poškozené lidi ve farnosti uveďte variabilní symbol 777.

 

Chcete podpořit výstavbu domu pro seniory ve spolupráci s Charitou ČR, pro ty, kteří přišli o domov kvůli tornádu uveďte variabilní symbol 1111.

 

Váš dar bude použit na nutné opravy kostela v Moravské Nové Vsi, kaple v Hruškách i fary v Moravské Nové Vsi, případně bude poskytnut farníkům v nouzi na opravu jejich poškozených domů.

Děkujeme za Vaši štědrost.

O Z N Á M E N Í 

 

Pan farář je dnes na formačním setkání s našimi biřmovanci na faře v Měříně. Dnes odpoledne se vrací. Večer bude mít ještě mši svatou v Brně.


Minulou neděli jste ve sbírce na naše kostely přispěli částkou 26.700,- Kč. (V MNV 12.750, v Hruškách 8.950 a v Týnci 5.000) Upřímné „Pán Bůh zaplať!“ všem štědrým dárcům.


Na první pátek v měsíci se společně s členy modliteb živého růžence setkáme při modlitbě v 17:30 ve farním kostele. V 18:00 hod bude mše svatá a po mši svaté bude krátká adorace.


V době adventní vás zveme na rorátní mše svaté, které se konají při svíčkách každý čtvrtek a sobotu ráno v 6:20 hod. ve farním kostele sv. Jakuba.


Od dnešní neděle si můžete nechat zapsat úmysly mší svatých na rok 2022.


Nemocné a seniory před vánočními svátky nenavštívím tento pátek, ale až za týden. Do následující neděle můžete ještě v sakristii nahlásit ty, kteří chtějí, aby je kněz před svátky navštívil (ty, které navštěvuji pravidelně na první pátek hlásit nemusíte).


Ohlášené Svatocecilské setkání pro varhaníky našeho děkanátu, které se plánovalo na sobotu 4. 12. 2021 na faře, se z důvodu zhoršující se epidemiologické situace neuskuteční!


Rodiče, kteří by měli zájem o nadílku od sv. Mikuláše, se mohou hlásit v Hruškách u paní Barbořákové, v Týnci u paní Martiny Martuškové a v MNV u sl. Magdalény Čerešnové s příspěvkem 50,- Kč na benzín pro Mikuláše. Nabídka platí do středy 1. 12 .2021 (20:00 h).


K dispozici je i brožurka „Průvodce adventem“, kterou si můžete zakoupit u vchodu do kostela.


V sakristii je ještě několik stolních kalendářů na rok 2022. Po mši si je můžete zakoupit. Cena: 70,- Kč. Kalendáře budou k dispozici do neděle 12. 12. 2021, nebo do vyprodání.

 

Jak jste se mohli dozvědět z televize a rádia, náš hejtman Jan Grolich, předal v tomto týdnu všem starostům obcí zasažených tornádem památné kříže, které byly vyrobeny ze zničeného krovu farního kostela v Moravské Nové Vsi. Tyto kříže požehnal Svatý Otec František ve Vatikánu. Pro zájemce, kteří by chtěli podpořit opravu našeho farního kostela, máme připravených dalších 44 křížů. Všechny tyto kříže byly vyrobeny ze zničeného krovu našeho kostela. Kříž je možné získat na faře v Moravské Nové Vsi nebo u pana hejtmana JMK za příspěvek, který bude použit na obnovu našeho kostela.

 

Ohlášky na aktuální týden

 

 

Vyšlo nové číslo farního zpravodaje

 

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

Jak pulsujeme

Ze života církve

28.10.2021 16:00
Ve středu 27. října 2021 se hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich spolu s radním Vladimírem Šmerdou a Přemyslem Putnou zúčastnil generální audience u Jeho Svatosti papeže Františka ve Vatikánu. Za doprovodu velvyslance České republiky při Svatém stolci Václava Kolaji Svatému otci...
01.09.2021 12:00
Papež František navštíví ve dnech 13. až 15. září sousední Slovensko, kam se vypraví rovnou z Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti. Na programu má setkání s věřícími v Bratislavě, Prešově, Košicích a v Šaštíně. Poslední den papežské návštěvy se kryje s národním svátkem Slovenské...
10.08.2021 19:50
Před několika hodinami, v úterý 10. srpna, zemřel ve věku 85 let v Kalifornii emeritní pomocný brněnský biskup Mons. ThDr. Petr Esterka. Jeho hlavním pověřením byla péče o české krajany v cizině. Emeritní brněnský pomocný biskup Petr Esterka se narodil 14. listopadu 1935 v Dolních Bojanovicích....
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.

Novinky

30.11.2021 12:00
Byl aktualizován rozpis lektorů v Moravské Nové Vsi na zbytek roku 2021 a na celý rok 2022.
11.11.2021 11:11
Byl aktualizován rozpis náboženství
24.10.2021 12:00
Vyšlo nové číslo farního zpravodaje - Dušičky 2021
26.09.2021 11:00
V sekci náboženství byl aktualizován rozpis výuky náboženství pro školní rok 2021 / 2022

Zajímavé odkazy:

 
Brněnské biskupství
 
Katolík.cz
 
víra.cz
 
e-breviář
 
Církevní turistika
 
Mapa bohoslužeb
 
iBohoslužby
 
Kancionál

 

Katecheze

 

 

Stránky našich obcí:
 
Hrušky
 
Moravská Nová Ves
 
Týnec
 
 

Rozhovor redaktora Radia Proglas Filipa Breindla s P. Pavlem Kafkou o Fondu PULS ZDE

Správce stránek   Marek Dvořáček  

TOPlist

Kontakt

Farnost Moravská Nová Ves Kovářská 978
Moravská Nová Ves
691 55
736 529 229 moravskanovaves@dieceze.cz