V souvislosti s usnesením Vlády České republiky ze dne 8. října 2020, s účinností od 12. října 2020 0:00 hodin, budou mše svaté z naší farnosti přenášeny on-line přes internet, ve všední den v 18:00 hod. a v neděli v 09:00 hod.

 

Po kliknutí na níže uvedený odkaz se Vám otevře nové okno s farním youtube kanálem, kde bude mše svatá přenášena.

 

ON-LINE MŠE SVATÁ Z FARNOSTI

 

Od 14. 10. 00.00 hodin (tj. od zítřka) platí tato nová omezení (viz usnesení č. 1021):
- vnitřní i venkovní akce jsou omezeny do 6 osob - explicitně se týká i bohoslužeb a dalších náboženských akcí

- tento zákaz se nevztahuje na svatby a pohřby, ty jsou omezeny až od pondělí 19. 10. na počet 30 osob

- společně zpívat může maximálně 5 lidí (z těch 6)

- zakazují se koncerty a kulturní pořady všeho druhu

- uzavřeny jsou všechny školy mimo mateřských (usnesení č. 1022), což se dotkne i naší výuky náboženství, biřmování, modlitby matek apod.

 

Prosíme věřící, aby ohledně dalších informací sledovali pokyny místního ordináře a administrátora farnosti. Na výzvu Stálé rady České biskupské konference všechny zveme, aby se připojili k modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

 

Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžeme v této době nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v TV Noe, ČT2, na dalších online kanálech či z Rádia Proglas. Samozřejmě doporučujeme modlitbu v rodině či s blízkými a četbu a rozjímání nad Písmem svatým.

 

Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

O Z N Á M E N Í 

 
 

Od pondělí 12. 10. 2020 jsme přešli k on-line vysílání mši svatých skrze internetové stránky naší farnosti. Mše svaté jsou slouženy na vámi domluvené úmysly každý den v 18:00 hod. a v neděli v 9:00 hod. Mše svaté na faře se může účastnit kromě varhaníka a dvou ministrantů také zástupce rodiny, na koho úmysl je mše svatá obětována.


Všechna setkání, výuka náboženství, přípravy katechumenů, biřmovanců, přípravy rodičů a dětí k 1. sv. přijímání, modlitební setkání, přípravy snoubenců, dětské mše svaté, … jsou až do konce nouzového stavu v ČR odvolány.


Na faře je již také k dispozici několik druhů stolních katolických kalendářů na rok 2021. Kalendář si můžete zakoupit na faře v čase od 17:30 do 17:50 hod. od pondělí do pátku, nebo v Týnci a Hruškách i při nedělním odpoledním podávání svatého přijímání. Cena 70,- Kč.


Pro věřící, kteří chtějí i v době restriktivních omezení žít svátostným životem (přijímat Tělo Kristovo) budeme dnes odpoledne podávat v kostele svaté přijímání:
Týnec 14:00 – 14:15 hod., Hrušky 14:20 – 14:35 hod. a MNV 14:40 – 15:00 hod.

 

V tomto týdnu se nám povedlo opravit věžní hodiny na farním kostele. Zatím ještě nefunguje odbíjení celé hodiny. Do konce měsíce by měly být hodiny plně funkční a také bychom měli mít vyměněný pohon a ovládání našich zvonů.
 

V tomto roce vyprší k 31. 12. 2020 mandát členů ERF. Proto budeme mít opět, po pěti letech, volby do ERF. Pokud znáte vhodné kandidáty na tuto funkci, můžete je oslovit během měsíce října. Jména vámi navržených kandidátů s místem jejich bydliště a jejich mobilním číslem můžete vhodit do poštovní schránky na faře do 31. 10. 2020.

 

Celý měsíc říjen připomínám možnost přihlásit se ke své farnosti i donátorstvím (dobrovolným dárcovstvím). Zatím máme ve farnosti MNV celkem 79 donátorů, kteří svým darem zaslaným na biskupství podpořili farnost celkovou částkou 147.683,- Kč. Děkujeme! Pokud by se našli i další dobrovolníci z našich řad, můžou se k farnosti přihlásit i tímto způsobem. Bližší informace jsou na stránkách www.biskupstvi.cz, www.donator.cz, www.farnostmnves.cz, nebo je rád poskytne pan farář při návštěvě na faře.

 

 

K atuálnímu vývoji pandemie ním píše náš Otec biskup Vojtěch:

Milí bratři, milí věřící,

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření, vydávám toto rozhodnutí:

Protože s platností od 12. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast  maximálně deseti osob, uděluji až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě (č. j. Ep/814/20). Tímto rozhodnutím ruším dispenz č. j. Ep/785/20 ze dne 18. září 2020 a dispenz č. j. Ep/803/20 ze dne 2. října 2020.

U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020  povolena účast maximálně 30 osob.

Dále ruším společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob.

Při této příležitosti sděluji, že plánovaná sbírka na Misijní neděli dne 18. října 2020 se přesouvá na  termín, který bude stanoven později.

 

V modlitbě provází a žehná                                                

 

+ Vojtěch      

Ohlášky na aktuální týden

 

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

Ze života církve

15.10.2020 18:00
Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského a primase českého, k aktuální společenské situaci vyvolané rozsáhlými epidemiologickými opatřeními:   Několik slov k současné situaci Ve snaze zabránit dalšímu šíření pandemie COVID-19 přistoupila vláda v těchto dnech k...
12.10.2020 16:00
Při příležitosti 55. narozenin, které oslaví 17. října, jsme požádali brněnského pomocného biskupa a generálního vikáře brněnské diecéze Mons. Pavla Konzbula o krátký rozhovor.   Otče biskupe, v roce 2016 jste byl jmenován pomocným biskupem a říkal jste tehdy, že v padesáti letech...
15.08.2020 13:00
Místnost plná přátel, děti, vnoučata, pes. Vzpomínky, smích, slzy a objetí, vůně jídla i otevřené víno. A uprostřed na lůžku odcházející stará paní, kvůli které tu všichni jsou. Tak může vypadat umírání, po kterém nezůstane pocit dluhu.   Týdny před smrtí rodina prožila s maminkou (vpravo)...
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.

Novinky

16.08.2020 12:00
Byl aktualizován rozpis lektorů v MNV na druhou polovinu roku 2020
28.06.2020 09:00
Byl vydán nový farní zpravodaj Prázdniny 2020
27.06.2020 13:00
Byla aktualizována sekce Adopce na dálku, byly aktualizovány vybrané částky na podporované děti a...
05.06.2020 11:00
Byl aktualizován výpis fondu na opravu našich kostelů.

Zajímavé odkazy:

 
Brněnské biskupství
 
Katolík.cz
 
víra.cz
 
e-breviář
 
Církevní turistika
 
Mapa bohoslužeb
 
iBohoslužby
 
Kancionál

 

Katecheze

 

 

Stránky našich obcí:
 
Hrušky
 
Moravská Nová Ves
 
Týnec
 
 

Rozhovor redaktora Radia Proglas Filipa Breindla s P. Pavlem Kafkou o Fondu PULS ZDE

Správce stránek   Marek Dvořáček  

TOPlist

Kontakt

Farnost Moravská Nová Ves Kovářská 978
Moravská Nová Ves
691 55
736 529 229 moravskanovaves@dieceze.cz