Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

Pokud chcete zaslat finanční pomoc naší farnosti, můžete tak učinit zasláním své částky na farní bankovní účet - č. ú. 1381673309/0800 

 

IBAN: CZ84 0800 0000 0013 8167 3309 vedeno u České spořitelny.

 

BIC (swift): GIBACZPX

 

Chcete přispět na opravu poškozených kostelů či fary, uveďte variabilní symbol 2222

 

Chcete podpořit poškozené lidi ve farnosti uveďte variabilní symbol 777.

 

Chcete podpořit výstavbu domu pro seniory ve spolupráci s Charitou ČR, pro ty, kteří přišli o domov kvůli tornádu uveďte variabilní symbol 1111.

 

Váš dar bude použit na nutné opravy kostela v Moravské Nové Vsi, kaple v Hruškách i fary v Moravské Nové Vsi, případně bude poskytnut farníkům v nouzi na opravu jejich poškozených domů.

Děkujeme za Vaši štědrost.

O Z N Á M E N Í 

 

Dnešní sbírka je určena do fondů na opravy našich kostelů.
Ve fondu pro kostel v Týnci nyní máme naspořeno 55.300,- Kč, a to po odečtení částky 68.500,- Kč za výměnu motoru na varhanách.
Ve fondu pro kostel v Hruškách máme 24.950,- Kč, tj. částka po odečtení výdajů za opravu varhan po tornádu ve výši 114.950,- Kč.
Všechny ostatní prostředky naší farnosti jsou prioritně určeny na opravy farního kostela v Moravské Nové Vsi.


Setkání rodičů dětí 2. a 3. ročníků ZŠ, které chtějí v následujícím školním roce (červen 2023) přistoupit k 1. sv. přijímání bude na faře v sobotu 5. 2. 2022 v 10:00 hod.


Prosím všechny, kdo mají klíče od kostela v Moravské Nové Vsi, Hruškách a Týnci nebo od fary, aby nejpozději do dnešního večera přišli klíček na faru ukázat a podepsat.


Prosíme o modlitby na úmysl za zdárný průběh všech oprav našeho farního kostela. Před námi je mnoho prací, které bude třeba zajistit, vzájemně zkoordinovat a následně také uhradit. Dohled a pomoc s veškerými pracemi nám přislíbilo stavební oddělení Biskupství brněnského. Věříme, že to všechno s Boží pomocí a s pomocí obětavých farníků zvládneme!


Pozvání ke společné modlitbě ve farnosti: V tomto čase jsme obnovili modlitby za naši farnost. Scházíme se ve středu v 17:00 hod. v kostele v Hruškách. Zveme proto všechny, kterým na naší farnosti záleží, kteří ji chtějí oživit a všechny své i její problémy odevzdat Pánu Ježíši.

 

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k založení brněnské diecéze
 
Modlitba za brněnskou diecézi
 
Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.
 
Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
i navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali jako Otce
a záruku naplnění smyslu života.
 
Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.
 
Amen.


S církevním schválením Biskupství brněnského č.j. Ep/1017/2006 ze dne 5.12.2006

 

Ohlášky na aktuální týden

 

 

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

Jak pulsujeme

Ze života církve

28.10.2021 16:00
Ve středu 27. října 2021 se hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich spolu s radním Vladimírem Šmerdou a Přemyslem Putnou zúčastnil generální audience u Jeho Svatosti papeže Františka ve Vatikánu. Za doprovodu velvyslance České republiky při Svatém stolci Václava Kolaji Svatému otci...
01.09.2021 12:00
Papež František navštíví ve dnech 13. až 15. září sousední Slovensko, kam se vypraví rovnou z Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti. Na programu má setkání s věřícími v Bratislavě, Prešově, Košicích a v Šaštíně. Poslední den papežské návštěvy se kryje s národním svátkem Slovenské...
10.08.2021 19:50
Před několika hodinami, v úterý 10. srpna, zemřel ve věku 85 let v Kalifornii emeritní pomocný brněnský biskup Mons. ThDr. Petr Esterka. Jeho hlavním pověřením byla péče o české krajany v cizině. Emeritní brněnský pomocný biskup Petr Esterka se narodil 14. listopadu 1935 v Dolních Bojanovicích....
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.

Novinky

21.01.2022 15:00
Byly aktualizovány rozpisy služeb lektorů a úklidu fary za Týnec na rok 2022.
09.01.2022 11:00
Byl aktualizován rozpis lektorů v Hruškách a rozpis úklidu fary za Hrušky.
19.12.2021 12:00
Vyšlo nové číslo farního zpravodaj - Vánoce 2021
15.12.2021 12:00
Byla přidána sekce k Synodě 2021 - 2023

Zajímavé odkazy:

 
Brněnské biskupství
 
Katolík.cz
 
víra.cz
 
e-breviář
 
Církevní turistika
 
Mapa bohoslužeb
 
iBohoslužby
 
Kancionál

 

Katecheze

 

 

Stránky našich obcí:
 
Hrušky
 
Moravská Nová Ves
 
Týnec
 
 

Rozhovor redaktora Radia Proglas Filipa Breindla s P. Pavlem Kafkou o Fondu PULS ZDE

Správce stránek   Marek Dvořáček  

TOPlist

Kontakt

Farnost Moravská Nová Ves Kovářská 978
Moravská Nová Ves
691 55
736 529 229 moravskanovaves@dieceze.cz