V souvislosti s usnesením Vlády České republiky ze dne 8. října 2020, s účinností od 12. října 2020 0:00 hodin, jsou mše svaté z naší farnosti přenášeny on-line přes internet, ve všední den v 18:00 hod. a v neděli v 09:00 hod.

 

Po kliknutí na níže uvedený odkaz se Vám otevře nové okno s farním youtube kanálem, kde bude mše svatá přenášena.

 

ON-LINE MŠE SVATÁ Z FARNOSTI

 

Pro věřící, kteří chtějí i v době restriktivních omezení žít svátostným životem (přijímat Tělo Kristovo) budeme v neděli odpoledne podávat v kostele svaté přijímání:
Týnec 14:00 – 14:30 hod., Hrušky 14:30 – 15:00 hod. a MNV 15:00 – 15:30 hod.

 

Prosíme věřící, aby ohledně dalších informací sledovali pokyny místního ordináře a administrátora farnosti. Na výzvu Stálé rady České biskupské konference všechny zveme, aby se připojili k modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

 

Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžeme v této době nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v TV Noe, ČT2, na dalších online kanálech či z Rádia Proglas. Samozřejmě doporučujeme modlitbu v rodině či s blízkými a četbu a rozjímání nad Písmem svatým.

 

Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

     

O Z N Á M E N Í 

 

I nadále jsou mše svaté jsou slouženy na vámi domluvené úmysly každý den v 18:00 hod. a v neděli v 9:00 hod. Mše svaté na faře se nově může účastnit 20 farníků. Pokud se možný počet účastníků bohoslužeb zvedne na 30, budou moci bývat mše svaté ve všední dny v kostelech.


I tuto neděli budeme v kostelech podávat svaté přijímání:
Týnec 14:00 – 14:30 hod., Hrušky 14:30 – 15:00 hod. a MNV 15:00 – 15:30 hod.

 

Od 30. 11. 2020 bude opět na školách i na faře probíhat výuka náboženství.


V pondělí za týden (30. 11. 2020) se na faře uskuteční setkání všech kandidátů, které jste navrhli do Ekonomické rady farnosti. Setkání bude po mši svaté, tj. v 19:00 hod.


Od následující neděle si můžete nechat zapsat úmysly mší svatých na rok 2021. Pokud budete chtít mít mši svatou na poděkování za úrodu (někdy v září) přijďte se během tohoto týdne domluvit na datum (každá obec může mít jednu neděli).


Na faře je také k dispozici několik druhů stolních katolických kalendářů na rok 2021. Kalendář si můžete zakoupit na faře v čase od 17:30 do 17:50 hod. od pondělí do pátku, nebo v Týnci a Hruškách i při nedělním odpoledním podávání svatého přijímání. Cena 70,- Kč.

 

Ještě poslední týden můžeme pro duše v očistci získat plnomocné odpustky:
Z rozhodnutí Svatého Otce všichni, kteří nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud:
- v modlitbě Otče náš a Věřím v Boha se spojí se společenstvím církve
- zřeknou se jakéhokoliv hříchu
- pomodlí se na úmysl Svatého otce
- před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé
- a jakmile to bude možné, splní i další podmínky 
(svatá zpověď a svaté přijímání)

 

Náš otec biskup Vojtěch nás v tomto čase pozdravuje a zve k připojení se k dobrovolným postním dnům, které mají být vědomé a citelné a které stanovil na čtyři následující středy. Náš dobrovolný půst máme obětovat na úmysl za ukončení pandemie ve světě - výzva otce biskupa Vojtěcha k postu

 

 

 

Jak pulsujeme

Ohlášky na aktuální týden

 

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

Ze života církve

10.11.2020 17:00
V sobotu 14. listopadu 2020 oslaví v Kalifornii ve Spojených státech amerických brněnský pomocný biskup Petr Esterka své 85. narozeniny. Emeritní brněnský pomocný biskup Petr Esterka se narodil 14. listopadu 1935 v Dolních Bojanovicích. V červnu 1957 emigroval do Rakouska, v září téhož roku...
23.10.2020 20:00
Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Úkony a podmínky jejich získání budou přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících. Z pověření Svatého otce to umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie, která tak vyšla...
21.10.2020 20:00
Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 124. plenárního zasedání na Svatém Hostýně. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a druhá část se připojila na jednání formou online konference. Biskupové vydali z plenárního zasedání výzvu pro...
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.

Novinky

01.11.2020 10:00
Byl vydán nový farní zpravodaj Dušičky 2020
16.08.2020 12:00
Byl aktualizován rozpis lektorů v MNV na druhou polovinu roku 2020
28.06.2020 09:00
Byl vydán nový farní zpravodaj Prázdniny 2020
27.06.2020 13:00
Byla aktualizována sekce Adopce na dálku, byly aktualizovány vybrané částky na podporované děti a...

Zajímavé odkazy:

 
Brněnské biskupství
 
Katolík.cz
 
víra.cz
 
e-breviář
 
Církevní turistika
 
Mapa bohoslužeb
 
iBohoslužby
 
Kancionál

 

Katecheze

 

 

Stránky našich obcí:
 
Hrušky
 
Moravská Nová Ves
 
Týnec
 
 

Rozhovor redaktora Radia Proglas Filipa Breindla s P. Pavlem Kafkou o Fondu PULS ZDE

Správce stránek   Marek Dvořáček  

TOPlist

Kontakt

Farnost Moravská Nová Ves Kovářská 978
Moravská Nová Ves
691 55
736 529 229 moravskanovaves@dieceze.cz