Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

O Z N Á M E N Í 

 

Sbírka na následující neděli (třetí v měsíci) je určena do fondů na opravy našich kostelů a fary. Upřímné „Pán Bůh zaplať!“ za každý váš dar.


V sobotu 19. 06. 2021 chtějí uzavřít v kostele v Hruškách svátostné manželství pan Radek Kohút a slečna Aneta Blažejová, oba z Hrušek.


V sobotu bude v Brně kněžské a jáhenské svěcení. Pamatujme v modlitbách na ty, které Bůh povolal k této posvátné službě, a prosme i za to, aby byl vždy dostatek těch, kteří Boží lid posvěcují a aby tito služebníci Boží měli vždy dostatek těch, kteří jim pomáhají. (Naše diecéze měla v tomto školním roce 5 bohoslovců v Olomouci, 3 další studují v Římě a v přípravném ročníku (konviktu) je jeden bratr.)

 

Děkuji všem, kdo mi uplynulý týden poslali pozdrav s přáním krásné dovolené a odpočinku. V modlitbách i ve slavení mše svaté jsme byli spojeni na dálku a nedělní mši svatou jsem obětoval za celou naši farnost – za všechny farníky.


Pan farář z Prušánek požádal o svatební ohlášky: Dne 19. 06. 2021 chtějí uzavřít v kostele v Prušánkách svátostné manželství pan Tomáš Hrubý a slečna Lucie Křiváková z Prušánek.

 

Pokud to bude možné, chtěli bychom ve farnosti i tento rok o prázdninách připravit pro děti farní tábor. Ten by se měl uskutečnit v termínu od 7. - 14. 7. 2021 v Břežanech. Přihláška na tábor bude během týdne k dispozici na internetových stránkách (nebo přímo na faře). Počet účastníků bude omezen, přednost mají ti, kdo se dříve přihlásí. Dotovaná cena za týdenní pobyt je pro děti donátorů naší farnosti 1.550,- Kč, pro ostatní 1.950,- Kč.


Přihláška na farní cyklotábor 2021

 

Ohlášky na aktuální týden

 

 

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

Jak pulsujeme

Ze života církve

05.05.2021 20:00
Premonstrátský řád o letošních Vánocích oslaví 900 let od svého vzniku a prvních slibů svatého Norberta a jeho následovníků. V sobotu 1. května 2021, o svátku přenesení ostatků sv. Norberta na pražský Strahov roku 1627 se uskutečnily právě v této kanonii první z několika řádových oslav jubilea....
11.04.2021 14:00
Druhá neděle po Velikonocích je nazývána Bílou nedělí (Dominica in albis) a od roku 2000 je slavena jako neděle Božího milosrdenství. Ukazuje tak na vzkříšeného Krista jako zdroj důvěry a naděje.   Bílá neděle Druhá neděle velikonoční je posledním dnem velikonočního oktávu, kdy jsme si každý...
16.03.2021 18:00
V České republice začne 27. března 2021 sčítání lidu, které se naposledy konalo v roce 2011. Biskupové Čech, Moravy a Slezska při této příležitosti vydávají společnou výzvu pro věřící.   Bratři a sestry, 27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako...
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.

Novinky

11.02.2021 13:00
Byly aktualizovány rozpisy na Úklid fary pro rok 2021
20.12.2020 12:00
Vyšlo nové číslo farního zpravodaje - Vánoce 2020
28.11.2020 20:00
Byl aktualizován stav ve fondu na opravu kostelů
01.11.2020 10:00
Byl vydán nový farní zpravodaj Dušičky 2020

Zajímavé odkazy:

 
Brněnské biskupství
 
Katolík.cz
 
víra.cz
 
e-breviář
 
Církevní turistika
 
Mapa bohoslužeb
 
iBohoslužby
 
Kancionál

 

Katecheze

 

 

Stránky našich obcí:
 
Hrušky
 
Moravská Nová Ves
 
Týnec
 
 

Rozhovor redaktora Radia Proglas Filipa Breindla s P. Pavlem Kafkou o Fondu PULS ZDE

Správce stránek   Marek Dvořáček  

TOPlist

Kontakt

Farnost Moravská Nová Ves Kovářská 978
Moravská Nová Ves
691 55
736 529 229 moravskanovaves@dieceze.cz