Vítejte na oficiálních stránkách

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MORAVSKÁ NOVÁ VES,

které vám přiblíží život naší farnosti.

 

Farnost se nachází v Jihomoravském kraji a podle církevního rozdělení spadá do Brněnské diecéze a Břeclavského děkanátu.

Pod správu ŘKF Moravská Nová Ves patří společenství věřících z obcí Týnec (filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele) a z obce Hrušky (filiální kostel sv. Bartoloměje).

ON - LINE mše svatá z farnosti Moravská Nová Ves

 

Ve všední dny v 19:00 hod. V neděli v 09:30 hod.

 

Pro věřící, kteří chtějí i v době restriktivních omezení žít svátostným životem (přijímat Tělo Kristovo) podáváme v neděli v kostele svaté přijímání:

 

Týnec 14:00 – 14:30 hod.        Hrušky 14:30 – 15:00 hod.        MNV 15:00 – 15:30 hod.

O Z N Á M E N Í 

 

Následující neděle je třetí v měsíci, proto bude sbírka určená do fondů na údržbu našich kostelů a fary. Již předem upřímné: „Pán Bůh zaplať!“ za každý váš dar.
Ve fondech na opravy kostelů máme k 11. 4. 2021:  MNV       
 +17.000,- Kč
                                                                                         Týnec     +109.150,- Kč
                                                                                         Hrušky   +117.050,- Kč
Pro ty, kterým je to výhodnější, dáváme i nyní možnost přispět do této sbírky přímo na farní účet číslo: 1381673309/0800 s uvedením variabilního symbolu: 2222.


I dnes (v neděli) odpoledne se bude podávat svaté přijímání jako obvykle:
Týnec 14:00 – 14:30, Hrušky 14:30 – 15:00, MNV 15:00 – 15:30 hod.


I když jsme doufali, že od zítřka dojde k rozvolnění opatření kvůli covid-19, nestalo se tak. Dle nejnovějšího usnesení našich představitelů je možné organizovat od pondělí 12. 4. církevní akce jenom s počtem věřících nepřesahujícím 10% kapacity kostela. Z tohoto důvodu musíme ještě zůstat při stávajícím režimu, kdy mše svaté jsou pravidelně každý den slouženy na faře s on-line přenosem a v neděli budeme moci být ve farním kostele v počtu 40 přítomných věřících. Věřící, kteří budou mít zájem osobně se účastnit mše svaté v neděli, se můžou během týdne přihlásit u pana faráře.


Od pondělí bude probíhat ve školách výuka náboženství pro děti 1. stupně ZŠ. Časy výuky budou tak jako dříve, pondělí: ZŠ Hrušky, středa, čtvrtek: ZŠ MNV.


Pokud to bude možné, chtěli bychom ve farnosti i tento rok o prázdninách připravit pro děti farní tábor. Ten by se měl uskutečnit v termínu od 7. - 14. 7. 2021 v Břežanech. Přihláška na tábor bude během týdne k dispozici na internetových stránkách (nebo přímo na faře). Počet účastníků bude omezen, přednost mají ti, kdo se dříve přihlásí.


Ve čtvrtek v 19:45 hod. se na faře uskuteční setkání těch, kdo by měli zájem být vedoucími na farním táboře a chtěli by tak pomoct s jeho organizací.

  

Ohlášky na aktuální týden

 

 

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb - www.mseonline.cz

Jak pulsujeme

Ze života církve

11.04.2021 14:00
Druhá neděle po Velikonocích je nazývána Bílou nedělí (Dominica in albis) a od roku 2000 je slavena jako neděle Božího milosrdenství. Ukazuje tak na vzkříšeného Krista jako zdroj důvěry a naděje.   Bílá neděle Druhá neděle velikonoční je posledním dnem velikonočního oktávu, kdy jsme si každý...
16.03.2021 18:00
V České republice začne 27. března 2021 sčítání lidu, které se naposledy konalo v roce 2011. Biskupové Čech, Moravy a Slezska při této příležitosti vydávají společnou výzvu pro věřící.   Bratři a sestry, 27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako...
15.02.2021 16:00
Popeleční středou, která letos připadá na 17. února, vstupují katoličtí křesťané do postní doby. Jejím smyslem je prožívání a prohlubování tajemství křestního zasvěcení v souvislosti s velikonočním tajemstvím Krista. Letos bude konání Popeleční středy ovlivněno epidemiologickou situací. Pro bližší...
 

 

 

V případě problémů při načítání nebo zobrazení stránek nás kontaktujte prostřednictvím kontakního formuláře, telefonicky či emailem, nebo přímo správce stránek (marek.dvor@gmail.com). Za Váš názor děkujeme.

Novinky

11.02.2021 13:00
Byly aktualizovány rozpisy na Úklid fary pro rok 2021
20.12.2020 12:00
Vyšlo nové číslo farního zpravodaje - Vánoce 2020
28.11.2020 20:00
Byl aktualizován stav ve fondu na opravu kostelů
01.11.2020 10:00
Byl vydán nový farní zpravodaj Dušičky 2020

Zajímavé odkazy:

 
Brněnské biskupství
 
Katolík.cz
 
víra.cz
 
e-breviář
 
Církevní turistika
 
Mapa bohoslužeb
 
iBohoslužby
 
Kancionál

 

Katecheze

 

 

Stránky našich obcí:
 
Hrušky
 
Moravská Nová Ves
 
Týnec
 
 

Rozhovor redaktora Radia Proglas Filipa Breindla s P. Pavlem Kafkou o Fondu PULS ZDE

Správce stránek   Marek Dvořáček  

TOPlist

Kontakt

Farnost Moravská Nová Ves Kovářská 978
Moravská Nová Ves
691 55
736 529 229 moravskanovaves@dieceze.cz