Ekonomická rada farnosti

 

Členové ekonomické rady farnosti

 

Při volbě v neděli 20.12.2020 byli farností zvoleni na 5 let následující členové:

Tuček Jan, tel. 736 744 611
Ing. Vájová Beáta, tel. 607 168 875
Ostratická Blanka, tel. 775 703 904
Bc. Jana Filipovičová, tel. 730 553 950

Všichni uvedení členové budou farnímu společenství představeni a složí před farním společenstvím slib při nedělních bohoslužbách v nejbližší době, kdy to restriktivní omezení této doby dovolí.

 

Slib člena ekonomické rady farnosti

 

„Já, ……., slibuji, že budu svědomitě plnit své poslání v ekonomické radě farnosti Moravská Nová Ves a podílet se na hospodaření s majetkem farnosti s péčí dobrého hospodáře. Kéž mi Bůh pomáhá.“

 

Pokud by někdo z farníků měl zájem získat více informací o farnosti (ekonomického rázu), může kontaktovat kteréhokoliv člena ERF. Také své podněty a návrhy můžete podávat členům naši ERF.
 
 

Stanovy E R F brněnské diecéze

 
TOPlist

Kontakt

Farnost Moravská Nová Ves Kovářská 978
Moravská Nová Ves
691 55
736 529 229 moravskanovaves@dieceze.cz