Ekonomická rada farnosti

 

Členové ekonomické rady farnosti


Ing. Pavel Fojtík (Moravská Nová Ves) 736 480 862

Bc. Jana Filipovičová (Hrušky) 730 553 950

Mgr. Hana Zoubková (Týnec) 724 171 342 

 

Členové ekonomické rady farnosti byli zvoleni při nedělních mší svatých 03.05.2015
a následně byli jmenováni na dobu 5 let (od 24. 5.2015 do 30.06.2020 - z důvodu epidemie Covid - 19, mandát prodloužen do konce roku 2020).

 

Členové ekonomické rady farnosti jsou vázáni slibem, který každý z nich složil před farním společenstvím při nedělní mši svaté, dne 24.05.2015

 

Slib člena ekonomické rady farnosti

 

„Já, ……., slibuji, že budu svědomitě plnit své poslání v ekonomické radě farnosti Moravská Nová Ves a podílet se na hospodaření s majetkem farnosti s péčí dobrého hospodáře. Kéž mi Bůh pomáhá.“

 

Pokud by někdo z farníků měl zájem získat více informací o farnosti (ekonomického rázu), může kontaktovat kteréhokoliv člena ERF. Také své podněty a návrhy můžete podávat členům naši ERF.
 
 

Stanovy E R F brněnské diecéze

 
TOPlist

Kontakt

Farnost Moravská Nová Ves Kovářská 978
Moravská Nová Ves
691 55
736 529 229 moravskanovaves@dieceze.cz