FOND NA OPRAVY KOSTELŮ ROK 2020

 

V letošním roce budeme pokračovat v pravidelných měsíčních sbírkách, vždy třetí něděli v měsíci, z fondu jsou postupně hrazeny opravy a další náklady na provoz jednotlivých kostelů.

 

 

Datum              Týnec                                  Hrušky                                      MNV                    

1.1.                   38.600,-  převod z 2019             54.050,-  převod z 2019              106.050,-  převod z 2019  

19.1.                   4.700,-  sbírka                             6.750,-  sbírka                                6.400,-  sbírka  

16.2.                   6.250,-  sbírka                             6.950,-  sbírka                                7.100,-  sbírka

12.3.                       X                                                   X                                                 - 1.200,-  oprava střechy

15.3.                          0,-  sbírka                                     0,-  sbírka                                        0,-  sbírka

17.4.                       X                                                   X                                               - 16.000,-  oprava střechy

20.4.                       X                                                   X                                                 - 2.500,-  oprava dveří

19.4.                          0,-  sbírka                                     0,-  sbírka                                        0,-  sbírka

17.5.                  6.900,-  sbírka                             6.900,-  sbírka                               11.700,-  sbírka

24.5.                  5.000,-  dar fasáda                          X                                                         X

2.6.                    4.000,-  dar lavice                            X                                                         X

21.6.                  5.350,-  sbírka                             6.300,-  sbírka                                 6.800,-  sbírka

2.7.                - 28.000,- čalounení lavic                   X                                                         X

19.7.                  5.050,-  sbírka                             6.500,-  sbírka                                 7.250,-  sbírka

10.8.                19.500,- dot. na lavice o. Týnec       X                                              - 99.000,- I. etapa opr. var.

16.8.                  6.000,-  sbírka                             6.550,-  sbírka                                 8.050,-  sbírka

25.8.                        X                                           - 1.300,- dveře sakristie                         X

8.9.                          X                                                  X                                              - 24.000,- II.etapa opr. var.    

  

Zůstatek:     73.350,-                             92.700,-                                 10.650,-Co nás čeká v roce 2020


Moravská Nová Ves: (295.000,-)

oprava varhan ve farním kostele (160.000,-)
nové ovládání zvonů - elektromagnet (350.000,-  -  250.000,- dotace obce)
dokončení rekonstrukce Betléma (35.000,-)


Týnec: (100.000,-)

oprava Betlému (do 5.000,-)
výměna motoru na varhanách (60.000,-)
čalounění lavic (cca 25.000,-) – již zaplacena záloha 25.000,-
renovace dveří u sakristie + vyřešení zárubně (10.000,-)
venkovní okna na věži kostela (bez návrhu)
řešit fasádu a odvlhčení kostela (bez návrhu)


Hrušky: (5.000,-)

oprava Betlému (do 5.000)
sociální zařízení pro věřící (bez návrhu)


Moravská Nová Ves - fara: (80.000,-)

II. etapa zateplení stropu na faře (cca 80.000,-)
oprava fasády fary (bez návrhu)


Všechny plánované akce se budou uskutečňovat na základě stanovených priorit, v závislosti na výši získaných finančních prostředků.

FOND NA OPRAVY KOSTELŮ ROK 2019

 

V roce 2019 jsme pokračovali v pravidelných měsíčních sbírkách, vždy třetí něděli v měsíci, z fondu jsou postupně hrazeny opravy a další náklady na provoz jednotlivých kostelů.

 

 

Datum              Týnec                                  Hrušky                                      MNV                    

1.1.                 - 3.100,-  převod z 2018             31.550,-  převod z 2018               37.950,-  převod z 2018  

2.1.                         X                                                   X                                             - 1.000,-  koberec

20.1.                 5.850,-  sbírka                             6.300,-  sbírka                               7.650,-  sbírka  

17.2.                 4.550,-  sbírka                             5.400,-  sbírka                               6.050,-  sbírka

4.3.                 - 4.200,-  světlo presbytář                 X                                              - 3.000,-  světlo presbytář    

17.3.                 7.450,-  sbírka                              6.900,-  sbírka                              8.000,-  sbírka

4.4.                        X                                                    X                                              - 2.050,- oprava střechy

5.4.                        X                                             - 7.900,- doplatek za lustr                    X    

21.4.                  7.200,-  sbírka                             7.550,-  sbírka                              9.200,-  sbírka

6.5.                        X                                                    X                                              - 2.700  oprava varhan

17.5.                      X                                               - 900  oprava varhan                           X

19.5.                  6.700,-  sbírka                             7.300,-  sbírka                              7.700,-  sbírka

6.6.                     - 900,-  zámek dveří                        X                                                       X

12.6.                - 8.000,-  okno v sakristii                  X                                                       X

16.6.                  3.900,-  sbírka                            7.150,-  sbírka                               7.150,-  sbírka

21.7.                  5.350,-  sbírka                            6.600,-  sbírka                               9.050,-  sbírka

24.7.                      X                                          - 49.800,- oprava varhan                         X

5.8.                 - 3.100,-  okno v sakristii                   X                                                       X

18.8.                  4.650,-  sbírka                            6.200,-  sbírka                                7.250,-  sbírka

27.8.              - 19.500,- nábytek sakristie               X                                                       X

15.9.                  4.600,-  sbírka                            7.400,-  sbírka                                7.700,-  sbírka

08.10.            - 25.000,- záloha čalounění               X                                                       X

20.10.                6.400,-  sbírka                            8.000,-  sbírka                                7.600,-  sbírka

17.11.                4.800,-  sbírka                            6.800,-  sbírka                                7.900,-  sbírka

5.12.                        X                                                  X                                            - 15.000,-  betlém  

13.12.               5.000,-  dar na lavice                       X                                                       X 

15.12.               4.900,-  sbírka                             5.500,-  sbírka                               6.600,-  sbírka

23.12.            - 3.950,- revize kotle                           X                                                      X

27.12.             20.000,- dar na fasádu                       X                                                      X

30.12.             15.000,- dary na lavice                       X                                                      X

  

Zůstatek:     38.600,-                               54.050,-                               106.050,-

 
 
Průměrná sbírka

v roce 2019:        5.529,- / měsíc                            6.758,- / měsíc                                  7.654,- / měsíc

 

FOND NA OPRAVY KOSTELŮ (ROK 2018)

 

Od začátku roku 2018, jsme začali v našich kostelích každou třetí neděli v měsíci, konat sbírku na opravu našich kostelů, z fondu jsou postupně hrazeny opravy a další náklady na provoz jednotlivých kostelů.

 

Datum          Týnec                                       Hrušky                                   MNV                    

21.1.            3.850     sbírka                                7.200     sbírka                               7.800     sbírka  

18.2.            5.100     sbírka                                6.800     sbírka                               7.100     sbírka  

18.3.            9.600     sbírka                                7.500     sbírka                               7.300     sbírka  

15.4.            5.250     sbírka                                7.600     sbírka                               8.350     sbírka  

20.5.            5.000     sbírka                                6.500     sbírka                               7.200     sbírka

21.5.        - 18.000    oprava střechy                    x                                                  - 7.500   oprava střechy

25.5.          - 6.500    mikrofon                         - 6.550   mikrofon                                    x

6.6.            - 1.100   semeno trávy                       x                                                            x

17.6.            4.500     sbírka                                7.950     sbírka                               7.500     sbírka

15.7.            4.050     sbírka                                6.000     sbírka                               7.100     sbírka

30.7.                 x                                                      x                                              - 15.100     oprava oken

2.8.            - 3.500     oprava sochy PM                 x                                                           x

19.8.            6.150     sbírka                                6.400     sbírka                               7.550     sbírka

28.8.                 x                                                      x                                                - 1.600     čištění ornátů

3.9.               - 900     čištění koberce                    x                                                           x

11.9.                 x                                                - 1.600   čištění ornátů                            x

16.9.            6.400     sbírka                                6.800    sbírka                               8.950     sbírka

4.10.          - 1.300     čištění ornátů                      x                                                            x

21.10.           9.700     sbírka                               6.900     sbírka                               8.300    sbírka

18.11.         10.600     sbírka                               6.750     sbírka                               6.600    sbírka

29.11.       - 29.750     výměna kotle                      x                                                            x

10.12.                x                                                     x                                                - 2.900    oprava topení

13.12.       - 18.300 čalounění zpovědnice    - 40.900 zlacení lit.předmětů        - 3.350    čalounění laviček

16.12.            5.800    sbírka                               6.700     sbírka                              8.150     sbírka

17.12.          - 4.750   úprava topení                - 2.500   oprava plynu - topení    - 2.000    oprava elektroinst.

19.12.                x                                                     x                                              - 21.500    osvětlení kostela

23.12.            5.000 dar z Hrušek                          x                                                            x

                                                                                                                                                                                                           

Zůstatek:   - 3.100,-                                 31.550,-                                  37.950,-

 

Průměrná sbírka

v roce 2018:        6.333,33 / měsíc                  6.262,50 / měsíc                              7.658,33 / měsíc

 

 

                  + 19.500 na výměnu kotle       + 68.800 výmalba kostela             + 101.000 dotace JMK

                               přispěla obec                                   hradila obec                  + 101.000 dotace MK ČR

                                                                                                                                + 124.844 příspěvek městyse

                                                                                                                   na restauraci soch: sv. Václav a Florián

 

TOPlist

Kontakt

Farnost Moravská Nová Ves Kovářská 978
Moravská Nová Ves
691 55
736 529 229 moravskanovaves@dieceze.cz