Výuka nepovinného předmětu náboženství v naší farnosti

 

školní rok:        2021 / 2022
začátek výuky:  9.9.2021
konec výuky:    24.6.2022

 

Náboženství pro 1. – 5. ročník ZŠ se vyučuje na ZŠ v Hruškách, Moravské Nové Vsi a Týnci.
 
Náboženství pro 6. – 8. ročník se vyučuje na ZŠ v Moravské Nové Vsi, pro žáky ZŠ, kteří nemůžou navštěvovat výuku náboženství ve středu na ZŠ MNV, je vytvořena výuka samostatně na faře.
 
Náboženství pro 9. ročník se vyučuje na faře v Moravské Nové Vsi.
 
K první části přípravy dětí k 1. sv. přijímání se letos můžou přihlásit děti 2. a 3. ročníku. Do 2. části přípravy postoupily letos děti 4. a 5. ročníku ZŠ, které již absolvovaly 1. část. Přihlášku obdží děti v průběhu měsíce října.
 

Přihláška ZŠ Hrušky 1. - 5. ročník                Přihláška ZŠ   M N V                   Přihláška ZŠ Týnec 1. - 5. ročník

aktualizováno 10.10.2021

 

ročník

místo

den

čas

vyučuje

poznámka

1.

ZŠ HRUŠKY

(TVRDONICE)

PONDĚLÍ

13:00 – 13:45

katechetka

M. SALAJKOVÁ

 

2. + 3.

ZŠ HRUŠKY

(TVRDONICE)

PONDĚLÍ

13:00 – 13:45

katechetka

M. ČEREŠNOVÁ

 

4. + 5.

ZŠ HRUŠKY

(KULT. CENTRUM) 

PONDĚLÍ

13:10 – 13:55

PAN FARÁŘ

příprava
k 1. sv. přijímání

1. – 5.

TÝNEC

ČTVRTEK

14:15 - 15:00

katechetka

L. POLÁČKOVÁ

 

1.

ZŠ M.N.VES

ČTVRTEK

12:15 - 13:00

katechetka

M. SALAJKOVÁ

 

2. + 3.

ZŠ M.N.VES

ČTVRTEK

13:00 - 13:45

katechetka

M. SALAJKOVÁ

 

4. + 5.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

13:00 - 13:45

PAN FARÁŘ

příprava
k 1. sv. přijímání

6. + 7.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

13:55 - 14:35

PAN FARÁŘ

 

8.

ZŠ M.N.VES

STŘEDA

14:35 - 15:15

PAN FARÁŘ

 

6. + 7. + 8.

FARA

PONDĚLÍ

14:15 - 15:00

PAN FARÁŘ

pro děti mimo
ZŠ Mor. Nová Ves

9.

FARA

ČTVRTEK

15:45 – 16:30

katecheta

J. BARBOŘÁK

 

 

 

TOPlist

Kontakt

Farnost Moravská Nová Ves Kovářská 978
Moravská Nová Ves
691 55
736 529 229 moravskanovaves@dieceze.cz